Terug

Filterfles: ledigen, spoelen + vullen

Art. 900112

- Ledigen en spoelen van de filterfles PURAQLEEN met het verzadigd filterhars;
- Vullen van de filterfles PURAQLEEN met 25L onverzadigd filterhars.

Filterfles: ledigen, spoelen + vullen
Filterfles: ledigen, spoelen + vullen